Kurul Üyeleri

BİLİŞİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

 KURUL BAŞKANI:
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ (Rektör Yardımcısı)

 KURUL ÜYELERİ:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Temsilcileri:
Asil Üye         : Prof. Dr. Aydın AKAN
Yedek Üye     :

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Temsilcileri:
Asil Üye         : Yrd. Doç. Dr. Selçuk SEVGEN
Yedek Üye     : Yrd. Doç. Dr. Eylem YÜCEL DEMİREL

 Enformatik Bölümü Temsilcileri:
Asil Üye         : Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Yedek Üye     :Yrd. Doç. Dr. Zerrin AYVAZ REİS

 Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcileri:
Asil Üye         : Prof.Dr.Sevinç GÜLSEÇEN
Yedek Üye     : Yrd.Doç.Dr.İsmail ÖZMEN

 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Temsilcileri:
Asil Üye         : 
Yedek Üye     :

 Bilgisayar Programcılığı Programı Temsilcileri:
Asil Üye         : Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZMEN
Yedek Üye     :Öğr. Gör. Ferhat Sezer KARAKAŞ

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Temsilcileri:
Asil Üye         : Prof. Dr. Hülya ÇALIŞKAN
Yedek Üye     : Yrd. Doç. Dr. Burak ŞİŞMAN

Hastaneler Genel Direktörlüğü Temsilcileri:

Asil Üye         : Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ
Yedek Üye     :  Sinan ÇELEN

20/11/2012
4142 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00