İstanbul Üniversitesi
http://bilisimkoordinasyon.istanbul.edu.tr/?p=6293
Export date: Mon Jun 25 19:30:15 2018 / +0000 GMT

Görev ve Yetkileri


Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin bilişim vizyon ve misyonunu oluşturmak,

b) Bilişim alanında kısa ve uzun vadeli stratejik planları hazırlamak,

c) Üniversitede bilişimle ilgili iş akışı, görev ve sorumlulukları düzenlemek,

ç) İlgili yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatları gözden geçirmek, gerekirse yeniden düzenlemek,

d) Bilişimle ilgili personel planlaması yapmak,

e) Bilişimle ilgili donanım ve yazılıma dair planlama, alım, kullanım ve işletme, uyarlama ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Bilişim alanında geliştirilecek kurumsal projelerin öneri ve kabulünü gerçekleştirmek,

g) Bilişim alanında stratejik bütçe oluşturulmasını ve uygulanmasını takip ve temin etmek,

ğ) Bilişim alanında kurumsal performans ölçeklerinin oluşturulup takibini ve değerlendirmesini yapmak,

(2) Kurul, görevlerini daha etkin gerçekleştirebilmek için alt komisyonlar kurabilir. Üyelerini kurum içi ve kurum dışı seçebilir.
Post date: 2012-11-20 14:48:38
Post date GMT: 2012-11-20 12:48:38

Post modified date: 2013-02-07 15:39:58
Post modified date GMT: 2013-02-07 13:39:58

Export date: Mon Jun 25 19:30:15 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bilisimkoordinasyon.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com